CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐÁP CẦU

Cột đồng hồ trung tâm thị trấn Chờ Huyện Yên Phong
Chi tiết dự án

Thị trấn Chờ, huyện Yên Phong

UBND Huyện Yên Phong

Gói thầu số 01: Toàn bộ phần xây lắp thuộc công trình: Chỉnh trang nút giao thông tại đường trục trung tâm huyện Yên Phong với đường tỉnh lộ 277Dự án