CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐÁP CẦU

Đầu tư xây dựng Trung tâm GDNN - GDTX huyện Yên Phong (Cơ sở 1)
Chi tiết dự án

Thị trấn Chờ - Huyện Yên Phong - Tỉnh Bắc Ninh

Ban quản lý các dự án xây dựng huyện Yên Phong

Gói thầu số 01: Toàn bộ phần xây lắp và thiết bị
Dự án liên quan

ĐTXD trung tâm đào tạo và thi đấu bóng chuyền tỉnh Bắc Ninh

Phường Đại Phúc - TP.Bắc Ninh - tỉnh Bắc Ninh

Đầu tư xây dựng Trung tâm văn hóa thể thao phường Đình Bảng, thị xã Từ Sơn

Khu Long Vỹ - Phường Đình Bảng - Thị xã Từ Sơn - tỉnh Bắc Ninh

Trụ sở Viện kiểm sát nhân dân huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh

Thị trấn Chờ - Huyện Yên Phong - Tỉnh Bắc Ninh

Trụ sở các ban đảng tỉnh Bắc Ninh

Phường Suối Hoa - TP.Bắc Ninh - Tỉnh Bắc Ninh

Dự án