CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐÁP CẦU

Đầu tư xây dựng Trung tâm GDNN - GDTX huyện Yên Phong (Cơ sở 1)
Chi tiết dự án

Thị trấn Chờ - Huyện Yên Phong - Tỉnh Bắc Ninh

Ban quản lý các dự án xây dựng huyện Yên Phong

Gói thầu số 01: Toàn bộ phần xây lắp và thiết bịDự án