CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐÁP CẦU

Đầu tư xây dựng Trung tâm Kiểm định chất lượng và Kinh tế xây dựng - Chi cục Giám định xây dựng
Chi tiết dự án

Tp Bắc Ninh, tỉnh Bắc NinhDự án