CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐÁP CẦU

Dự án 2019
Đầu tư xây dựng Trung tâm Kiểm định chất lượng và Kinh tế xây dựng - Chi cục Giám định xây dựng">

Đầu tư xây dựng Trung tâm Kiểm định chất lượng và Kinh tế xây dựng - Chi cục Giám định xây dựng

Trụ sở các ban đảng tỉnh Bắc Ninh">

Trụ sở các ban đảng tỉnh Bắc Ninh

Cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc UBND - Hội trường đa năng phường Đình Bảng">

Cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc UBND - Hội trường đa năng phường Đình Bảng

Thi công  Đường GTNT thôn Yên Vỹ, xã Hòa Tiến">

Thi công Đường GTNT thôn Yên Vỹ, xã Hòa Tiến

Cải tạo, mở rộng trụ sở làm việc CN BIDV Từ Sơn">

Cải tạo, mở rộng trụ sở làm việc CN BIDV Từ Sơn


Dự án