CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐÁP CẦU

Tổ chức nhân sự

01/12/2018 15:33
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
 
 
STT
 
HỌ VÀ TÊN
 
CHỨC VỤ
­­­
NGHỀ NGHIỆP
­­1 Ngô Mạnh Thủy Chủ tịch HĐQT Kỹ sư xây dựng
2 Nguyễn Đăng Uy Thành viên HĐQT Kỹ sư xây dựng
3 Ngô Văn Tuấn Thành viên HĐQT Kỹ sư xây dựng
4 Lại Văn Hùng Thành viên HĐQT Kiểm toán viên
5 Nguyễn Quang Nam Thành viên HĐQT Cử nhân cấp thoát nước
 

BAN LÃNH ĐẠO CÔNG TY
 
STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ
1 Ngô Mạnh Thủy Giám đốc- điều hành chung
2 Ngô Văn Tuấn Phó giám đốc- phụ trách đội số 1
3 Nguyễn Đăng Uy Phó giám đốc- phụ trách đội số 2
4 Nguyễn Quang Nam Phó giám đốc- phụ trách đội số 3
5 Phan Đức Quỳnh Phó giám đốc- phụ trách đội số 4
6 Hoàng Đình Thảo Phó giám đốc- phụ trách đội số 5
                                                     
NHÂN SỰ CHỦ CHỐT
 
STT Họ và tên Trình độ học vấn Lĩnh vực chuyên môn
1 Nguyễn Thế Huy Đại học Kỹ sư cầu đường
2 Nguyễn Đăng Toàn Đại học Kiến trúc sư
3 Bùi Trần Quân Đại học Kỹ sư xây dựng
4 Nguyễn Văn Huy Đại học Kỹ sư xây dựng
5 Nguyễn Ngọc Dũng Đại học Kỹ sư xây dựng
6 Nguyễn Xuân Khiêm Đại học Kỹ sư cầu đường
7 Đặng Văn Huân Đại học Kỹ sư kinh tế xây dựng
8 Lương Thuận Vinh Đại học Kỹ sư xây dựng
9 Nguyễn Xuân Diễn Đại học Kỹ sư cầu đường
10 Nguyễn Văn Đoàn Đại học Kỹ sư xây dựng
11 Nguyễn Đăng Quân Đại học Kỹ sư xây dựng
12 Nguyễn Mạnh Phương Đại học Kỹ sư xây dựng
13 Nguyễn Xuân Vũ Đại học Kỹ sư xây dựng
14 Nguyễn Thị Yến Đại học Kỹ sư kinh tế xây dựng
15 Lê Văn Hoạt Đại học Kỹ sư xây dựng
16 Ngô Thị Xiêm Đại học Kỹ sư xây dựng
17 Ngô Thị Xuân Đại học Cử nhân tài chính kế toán
18 Nguyễn Thị Thảo Đại học Cử nhân tài chính ngân hàng
19 Nguyễn Thị Liên Đại học Cử nhân tài chính kế toán
20 Nguyễn Thị Hải Yến Đại học Cử nhân tài chính kế toán
 

Bài viết liên quan


Tổng quan công ty cổ phần xây dựng Đáp Cầu
Tổng quan công ty cổ phần xây dựng Đáp Cầu

- Thiết kế công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp, công trình hạ tầng kỹ thuật - Xây dựng nền móng công trình. - Xây dựng...

Xem thêm
Thư ngỏ
Thư ngỏ

Công ty Cổ phần Xây dựng Đáp Cầu hiện đang hoạt động kinh doanh, dịch vụ thi công xây dựng công trình. Trải qua hơn 10 năm hoạt động,...

Xem thêm

Danh mục
Tin mới nhất