CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐÁP CẦU

Hội trường trung tâm huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh
Chi tiết dự án

Huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh

Huyện Yên Phong

Gói thầu số 03:Toàn bộ phần xây dựng và trang thiết bị gắn liền xây lắp công trình Nhà hội trường (thiết bị mới 100%)

4,348,647,000Dự án