CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐÁP CẦU

Khu nhà ở đấu giá QSDĐ tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng
Chi tiết dự án

Thôn Đông Xá, xã Đông Phong, huyện Yên Phong

Công ty cổ phần phát triển đô thị HADDự án