CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐÁP CẦU

Thi công Đường GTNT thôn Yên Vỹ, xã Hòa Tiến
Chi tiết dự án

Yên Vỹ, Hòa Tiến, Yên Phong, Bắc Ninh

Thôn Yên Vỹ, xã Hòa Tiến

Gói thầu số 01: Toàn bộ phần xây lắp công trình: Đường GTNT thôn Yên Vĩ, xã Hòa Tiến/ Hạng mục: Nền, mặt đường, hệ thống thoát nước, tường kè

8,258,120,000Dự án