CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐÁP CẦU

Giao hữu bóng đá nâng cao tình thần đoàn kết của CB-CNV trong công ty

17/09/2020 09:09


Bài viết liên quan


Công  ty tổ chức tham quan nghỉ mát cho CBCNV công ty tại Vịnh Hạ Long – Quảng Ninh
Công ty tổ chức tham quan nghỉ mát cho CBCNV công ty tại Vịnh Hạ Long – Quảng Ninh

Công ty tổ chức tham quan nghỉ mát cho CBCNV công ty tại Vịnh Hạ Long – Quảng ninh từ ngày 27/05/2018 đến ngày 29/5/2018. Dự kiến sẽ nghỉ...

Xem thêm

Tin tức
Tin mới nhất