CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐÁP CẦU

Toà nhà văn phòng 702 Nguyễn Văn Cừ - Office Building
Chi tiết dự án

số 702 Nguyễn Văn Cừ, Gia Thụy, Long Biên, Hà Nội

Ông Bùi Tố MinhDự án