CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐÁP CẦU

Trụ sở làm việc PGD ngân hàng BIDV Hải Hà – CN Móng Cái
Chi tiết dự án

Huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh

Ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam ( BIDV)Dự án