CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐÁP CẦU

Tuyển dụng


Tuyển Nhân viên phát triển dự án

- Tham mưu, giúp việc cho Lãnh đạo Ban về công tác đầu tư phát triển dự án, quản lý và khai thác các dự án đảm bảo hiệu quả cao và mục tiêu phát triển của Công ty. Nghiên cứu tiếp cận và phát triển các dự án mở rộng thị trường, đáp ứng yêu cầu chiến lược sản xuất kinh doanh của Công ty....
Xem thêm

Danh mục
Tin mới nhất