CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐÁP CẦU

Xây dựng giao thông, thủy lợi

19/04/2018 16:50
Lĩnh vực giao thông thủy lợi là một trong  các lĩnh vực hoạt động của công ty. Công ty đã thực hiện nhiều  công trình giao thông thủy lợi tiêu biểu như dự án cầu Chanh huyện Lương Tài.
 
 
Tư vấn cho nhiều đơn vị nhà  nước thực hiện các hoạt động dự án tu bổ tôn tạo. Khai thác các công trình giao thông nông thôn mới, tận dụng các tế mạnh của các địa phương vào hoạt đọng kinh tế xã hội.
Ngoài ra, tham gia góp ý tư vấn với TP hỗ trợ các huyện lập quy hoạch chi tiết với diện tích còn lại để triển khai vùng kinh tế, đầu tư tu bổ, tôn tạo một số hạng mục của Khu di tích Quốc gia đặc biệt Chùa Dạm Chùa Dâu.....; đầu tư các dự án về hạ tầng giao thông thủy lợi; hỗ trợ nâng cấp một số trạm y tế cơ sở..v.v.

 

Bài viết liên quan


Xây dựng cơ sở, hạ tầng
Xây dựng cơ sở, hạ tầng

Xây dựng cơ sở hạ tầng bao gồm các hoạt động xây dựng cải tạo các hạng mục liên quan tới phần móng phần hạ tầng cơ bản đường xá...

Xem thêm

Danh mục




Tin mới nhất