CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐÁP CẦU

Xây dựng Trung tâm kiểm định chất lượng và Kinh tế xây dựng
Chi tiết dự án

Xã Hòa Long - Thành phố Bắc Ninh - Tỉnh Bắc Ninh

Trung tâm kiểm định chất lượng và Kinh tế xây dự - Chi cục giám định xây dựng

Gói thầu số 02: Xây dựng nhà làm việc 7 tầng, san nền, tường rào, kè đá, cấp điện, đường tạm, thiết bị thang máy, điều hòa, rèm cửa, trạm biến ápDự án