CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐÁP CẦU

Cải tạo, mở rộng trụ sở làm việc CN BIDV Từ Sơn
Chi tiết dự án

Từ Sơn, Bắc Ninh

Ngân hàng BIDV

Gói thầu: Thi công Xây lắp và lắp đặt thiết bị

8,732,836,882Dự án