CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐÁP CẦU

Dự án 2021
ĐTXD trung tâm đào tạo và thi đấu bóng chuyền tỉnh Bắc Ninh">

ĐTXD trung tâm đào tạo và thi đấu bóng chuyền tỉnh Bắc Ninh

Xây dựng vỉa hè, đường điện, khu dân cư khu vực đền Thần Nông, đường và đền Thần Nông, xã Cẩm lý, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang.">

Xây dựng vỉa hè, đường điện, khu dân cư khu vực đền Thần Nông, đường và đền Thần Nông, xã Cẩm lý, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang.

Đầu tư xây dựng Trung tâm văn hóa thể thao phường Đình Bảng, thị xã Từ Sơn">

Đầu tư xây dựng Trung tâm văn hóa thể thao phường Đình Bảng, thị xã Từ Sơn


Dự án