CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐÁP CẦU

NĂNG LỰC TÀI CHÍNH

26/08/2020 14:21

A. Tóm tắt thông tin tài chính dựa trên báo cáo tài chính trong 03 năm liên tiếp 

ĐVT: VND

Danh mục Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019
1. Tổng tài sản 77.675.059.826 100.264.395.875 119.863.330.173
2. Tổng nợ phải trả 47.076.494.108 69.503.819.741 89.280.484.312
3. Tổng tài sản ngắn hạn 70.589.554.257 93.570.665.732 112.618.744.364
4. Nợ ngắn hạn 47.076.494.108 69.503.819.741 89.280.484.312
5. Doanh thu 72.561.921.107 97.500.386.140 114.262.356.598
6.Lợi nhuận trước thuế 192.241.876 202.513.020 295.813.273
7. Lợi nhuận sau thuế 153.793.501 162.010.416 111.350.311
 

B. Tên và địa chỉ các ngân hàng cấp hạn mức tín dụng

1. Ngân hàng thương mại cổ phần An Bình (ABBANK), chi nhánh Bắc Ninh

TK số:  0351 003 550 009
Địa chỉ: Số 10 đường Nguyễn Đăng Đạo, Tiền An, TP Bắc Ninh.
Điện thoại: 0222 3893 068   Fax: 0222 3893 855

 2- Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại Thương Việt Nam, chi nhánh Bắc Ninh

TK số:  0351 000 691 048
Địa chỉ: Ngã 6, phường Đại Phúc, TP Bắc Ninh
Điện thoại: 0222 3811 855   Fax: 0222 3811 860

3- Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ Thương Việt Nam, chi nhánh Bắc Ninh

TK số:  1222 29 555 99 010
Địa chỉ: Số 20 Nguyễn Đăng Đạo, TP Bắc Ninh
Điện thoại: 0222 3811 989   Fax: 0222 3811 949

  4- Ngân hàng thương mại cổ phần Quân Đội, chi nhánh Bắc Ninh

TK số:  030 1100 737 008
Địa chỉ: Số 10 Nguyễn Đăng Đạo, TP Bắc Ninh
Điện thoại: 0222 6262 888   Fax: 0222 6262 999Bài viết liên quan


Tổng quan công ty cổ phần xây dựng Đáp Cầu
Tổng quan công ty cổ phần xây dựng Đáp Cầu

- Thiết kế công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp, công trình hạ tầng kỹ thuật - Xây dựng nền móng công trình. - Xây dựng...

Xem thêm
Thư ngỏ
Thư ngỏ

Công ty Cổ phần Xây dựng Đáp Cầu hiện đang hoạt động kinh doanh, dịch vụ thi công xây dựng công trình. Trải qua hơn 10 năm hoạt động,...

Xem thêm
Tổ chức nhân sự
Tổ chức nhân sự

Với đội ngũ cán bộ, công nhân viên giàu kinh nghiệm chuyên môn Công ty chúng tôi đã và đang đưa tới cho quý khách hàng sự hài lòng....

Xem thêm

Danh mục
Tin mới nhất