CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐÁP CẦU

Cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc UBND - Hội trường đa năng phường Đình Bảng
Chi tiết dự án

Phường Đình Bảng

UBND phường Đình Bảng

Gói thầu: Xây lắp (XL+HMC)

5,109,204,000Dự án