CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐÁP CẦU

Trụ sở Viện kiểm sát nhân dân huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh
Chi tiết dự án

Thị trấn Chờ - Huyện Yên Phong - Tỉnh Bắc Ninh

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh

Xây lắp, thiết bị xây lắp, thiết bị đồ gỗ, thiết bị PCCC, hạng mục chung thuộc công trình Trụ sở Viện kiểm sát nhân dân huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh .Dự án