CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐÁP CẦU

Dự án Cầu Phật Tích – Đại Đồng
Chi tiết dự án

Tiên Du - Bắc Ninh

46.010.156.162 VNĐ
Dự án liên quan

Thi công Đường GTNT thôn Yên Vỹ, xã Hòa Tiến

Yên Vỹ, Hòa Tiến, Yên Phong, Bắc Ninh

Trường trung học cơ sở Vạn An thành phố Bắc Ninh

Phường Vạn An, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

Khu nhà ở đấu giá QSDĐ tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng

Thôn Đông Xá, xã Đông Phong, huyện Yên Phong

Dự án