CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐÁP CẦU

Lĩnh vực hoạt động

Xây dựng cơ sở, hạ tầng

Xây dựng cơ sở hạ tầng bao gồm các hoạt động xây dựng cải tạo các hạng mục liên quan tới phần móng phần hạ tầng cơ bản đường xá cầu cống và các hạng mục liên quan tới phần cơ bản ban đầu của các dự án...
Xem thêm

Danh mục
Tin mới nhất